Положення про бюджет ініціатив чернівчан « Офіційний портал Чернівецької міської ради
27.10.2021


Аварійні телефони оперативних служб
Інспекція з паркування
Інформація щодо організації та
проведення мирних заходів


Звіти про фактично використані кошти та надані послуги МКП


Доступ до публічної
інформації


Стратегічний план розвитку Чернівців на 2012-2016 роки


Генеральний план міста


Схема зонування міста Чернівці


Схема тимчасових споруд міста Чернівці


Карта номінованої площі та буферної зони ЮНЕСКО


Межі центрального історичного ареалу


На допомогу захисникам БатьківщиниМИ В:
МІСТА-ПОБРАТИМИ ЧЕРНІВЦІВ

Клагенфурт Назарет Ілліт Саскатун Конін Сучава Тімішоара Солт Лейк Сіті Ясси Бєльці
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернівецької міської ради VII  скликання 

29.03.2018 №  1176

                                                                                                                                                     зі змінами 11.04.20191701

                                                                                                                                                     зі змінами 07.08.2020 №2343

зі змінами 25.02.2021 №106

зі змінами 31.05.2021 №262

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)

Положення про Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі) (надалі -Положення) визначає основні засади процесу взаємодії органів місцевого самоврядування та жителів Чернівецької міської територіальної громади щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади .

Це Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також із використанням кращого європейського досвіду у галузі партиципаторного (громадського) бюджетування.

  1. Загальні поняття

1.1. Визначення понять:

1.1.1. Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)  – це місцева цільова програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення жителів Чернівецької міської територіальної громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Бюджету ініціатив чернівчан спрямовуються на реалізацію проєктів, які здобули найбільшу підтримку серед жителів Чернівецької міської територіальної громади, шляхом рейтингового голосування.

1.1.2. Проєкт – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан.

1.1.3. Форма проєкту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить опис проєкту (додаток 1).

1.1.4. Автор проєкту – фізична особа, якій виповнилося 16 років; об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ); орган самоорганізації населення (ОСН); житлово-будівельний кооператив (ЖБК); житлово-будівельне товариство (ЖБТ); інші громадські організації, крім членів експертної групи, членів виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів Чернівецької міської ради.

1.1.5. Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету міської ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проєктів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

1.1.6. Картка оцінки проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проєктів, згідно з вимогами цього Положення (додаток 2).

1.1.7. Голосування – процес визначення жителями Чернівецької міської територіальної громади проєктів-переможців, серед відібраних Експертною групою проєктів.

1.1.8. Електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна (вебсайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету ініціатив чернівчан, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, зв’язку з авторами проєктів, оприлюднення інформації щодо відібраних проєктів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проєктів.

1.1.9. Громадські проєкти – це проєкти, реалізація яких не стосується приміщень або територій закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та закладів охорони здоров’я.

1.2. Формування Бюджету ініціатив чернівчан  здійснюється за рахунок коштів Чернівецької міської територіальної громади.

1.3. Формування Бюджету ініціатив чернівчан відбувається на регулярній основі в обсязі  1%  доходів загального фонду бюджету Чернівецької міської територіальної громади, без урахування трансфертів, але не менше 10 млн. грн. Абсолютний обсяг фінансування бюджету участі визначається на установчому засіданні Експертної групи ще до старту прийому проєктних пропозицій в поточному році.

1.4. У формуванні Бюджету ініціатив чернівчан на відповідний рік міська рада та її виконавчі органи орієнтуються на суму, необхідну для реалізації проєктів, які набрали найбільшу кількість голосів під час рейтингового голосування.

1.5. Проєкти, за обсягом фінансування за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан, поділяються на:

1.5.1. Великі – з обсягом фінансування від 500 тис. грн (включно)  до 1,5 млн. грн. Обсяг фінансування великих проєктів становить 40% від загального обсягу Бюджету ініціатив чернівчан.

1.5.2. Малі – з обсягом фінансування від 50 тис. грн до 500 тис. грн. Обсяг фінансування малих проєктів становить 60% від загального обсягу Бюджету ініціатив чернівчан.

1.6. У випадку, якщо обсяг фінансування, необхідний для реалізації великих або малих проєктів-переможців, відрізняється від вказаних відсоткових значень, Експертна група має право змінити співвідношення між великими і малими проєктами.

1.7. Інформація про Бюджет ініціатив чернівчан оприлюднюється у розділі «Бюджет ініціатив чернівчан» на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.

1.8. Автор проєкту, за необхідності, має можливість впродовж 5 робочих днів отримати всю необхідну (запитувану) інформацію стосовно ходу реалізації проєкту.

1.9. Порядок повідомлення про наявність/відсутність реального та/або
потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації
конкурсного відбору та фінансування проєктів в рамках Бюджету ініціатив чернівчан (бюджету участі) розроблений відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів».

1.9.1. Суб’єкти конфлікту інтересів: члени експертної групи; кандидати на членство в експертній групі; члени виконавчого комітету; працівники Чернівецької міської ради, відповідальні за впровадження програми;  заявники, що беруть участь у конкурсному відборі проектів, реалізація яких здійснюватиметься за фінансової підтримки бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

1.9.2. Обов’язки суб’єктів конфлікту інтересів: вживати заходів щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів у своїй діяльності; не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального/потенційного конфлікту інтересів; вживати заходи  для усунення негативних наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів; невідкладно надати всю інформацію про конфлікт інтересів іншим членам експертної групи на будь-якій стадії проведення конкурсного
відбору та/ або фінансування проєкту.

1.9.3. Дії щодо суб’єктів конфлікту інтересів: на підставі повідомлення про конфлікт інтересів експертна група приймає рішення про відсторонення цього суб’єкта від участі в обговоренні, розгляді, оцінюванні та прийнятті рішення щодо конкретного проєкту.

1.9.4. У випадку встановлення факту дисциплінарного, адміністративного, кримінального правопорушення щодо виявленого конфлікту інтересів, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє про таке компетентні органи.

1.9.5. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи
представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.9.6. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень

 

  1. Порядок проведення інформаційної кампанії

2.1. Інформаційна кампанія Бюджету ініціатив чернівчан проводиться постійно.

2.2. Інформаційна кампанія проводиться за рахунок коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

2.3. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів.

2.4. Інформаційна кампанія передбачає:

2.4.1. Ознайомлення жителів Чернівецької міської територіальної громади з основними положеннями та вимогами Бюджету ініціатив чернівчан, повідомлення про останні зміни.

2.4.2. Заохочування мешканців до подання проєктів.

2.4.3. Інформування про хронологію з етапами та датами проведення заходів.

2.4.4. Представлення отриманих проєктів і заохочення до участі у голосуванні.

2.4.5.Інформування  мешканців про перебіг та результати голосування.

2.4.6 Проведення навчань та тренінгів з проєктного менеджменту для мешканців територіальної громади.

2.5. Інформаційну кампанію проводить відділ комунікацій управління комунікацій, зовнішніх зв’язків та електронного урядування міської ради, а також інші виконавчі органи міської ради у співпраці з депутатами міської ради, членами виконавчого комітету та громадськими організаціями.

2.6. Автори проєктів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проєкту, з метою отримання якомога більшої підтримки членів  територіальної громади.

2.6.1 Інформаційна кампанія має ґрунтуватися на принципах доброчесності. Забороняється використовувати методи грошового стимулювання, а також такі, що передбачають неособисте голосування за проєкти. Наявність інформації щодо використання недоброчесних методів проведення кампанії може стати предметом розгляду на засіданні Експертної групи. За результатом такого розгляду Експертна група може рекомендувати виконавчому комітету виключити відповідний проєкт з переліку проєктів, що можуть бути профінансовані за кошти Бюджету ініціатив чернівчан.

 

  1. Вимоги до проєктів та порядку їх подання

3.1. Проєкти для фінансування за рахунок коштів Бюджету ініціатив чернівчан можуть подавати автори проєктів.

3.2. Проєкт повинен бути спрямованим на поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проєктів.

3.3. На стадії розробки проєкту ініціатор може звернутись за консультацією до будь-якого департаменту, управління, відділу до компетенції якого відноситься дане питання. Посадові особи зобов’язані допомогти у формуванні проєктної заявки, шляхом надання консультації відповідно до компетенції.

3.3.1. Автор проєкту, до винесення проєкту на розгляд Експертної групи, спільно з представниками департаментів/управлінь, за якими закріплений проєкт, повинен провести повне обстеження та аналіз об’єкта, території, де він буде реалізовуватись.

3.4. Проєкти повинні відповідати таким вимогам:

3.4.1. Назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення.

3.4.2. Проєкт подається особисто автором проєкту за встановленою цим Положенням формою (додаток 1).

3.4.3. Положення проєкту не суперечить чинному законодавству України.

3.4.4. Реалізація проєкту належить до сфери компетенції виконавчих органів Чернівецької міської ради.

3.4.5. Проєкт може бути зорієнтований на виконання завдань і цілей місцевого самоврядування, діючих у місті Чернівцях концепцій, стратегій і міських програм та має відповідати основним принципам та цілям Інтегрованої концепції розвитку Чернівців до 2030 року.

3.4.6. У разі подання проєкту у сфері просторового розвитку, проєкт має відповідати Генеральному плану міста Чернівців.

3.4.7. Проєкт повинен бути реалізований впродовж одного бюджетного року і спрямований на кінцеві результати, зазначені у формі.

3.4.8. При формуванні проєктних пропозицій, які включають роботи з будівництва, реконструкції або капітального ремонту об’єктів, авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби на конструкції, розміщеними на сайті Міністерства регіонального розвитку та будівництва України www. minregion. gov. ua (підрозділ “Ціноутворення» розділу «Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»).

3.4.9. У орієнтовний бюджет проєкту, який передбачає проведення капітального ремонту чи будівництва, автор повинен включати 5% від усіх витрат на розробку проєктної документації  та 10% на непередбачувані витрати.

3.4.10. Доступ до об’єктів, на які спрямовані кошти з Бюджету ініціатив чернівчан, повинен бути вільним для всіх жителів Чернівецької міської територіальної громади.

3.5. В рамках Бюджету ініціатив  чернівчан не фінансуються проєкти, які:

3.5.1. Суперечать чинному законодавству України.

3.5.2. Суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.6.3. Передбачають винятково розробку проєктної документації.

3.5.4. Носять незавершений характер (виконання одного з елементів вимагатиме в майбутньому виконання подальших елементів).

3.5.5. Передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

3.5.6. Реалізація яких передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів бюджету територіальної громади.

3.5.7. Містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни тощо.

3.5.8. Спрямовані лише на ремонт та реконструкцію приміщень окремої комунальної установи.

3.5.9. Передбачають створення окремих комунальних підприємств та установ.

3.5.10. Проєкти, що мають  комерційний характер.

3.6. Строк подачі проєктів: з  1  травня до 15 червня року, що передує  наступному  бюджетному  року. Строки можуть бути змінені розпорядженням міського голови за пропозицією Експертної групи.

3.7. Проєкти подаються шляхом реєстрації в електронній системі «Громадський проект».

3.8. Зміни або об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів проєктів, не пізніше, ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну приймання проєктів.

3.9. Автор (автори) проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.10. Автор проєкту  або уповноважена ним особа, повинні представити проєкт в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проєктів. Внесення можливих поправок до проєктів можливе не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

3.11. Під час перевірки проєкту виконавчі органи Чернівецької міської ради визначають балансоутримувача. Автор проєкту може надавати пропозицію по визначенню балансоутримувача об’єкта.

  1. Попередня оцінка Проєктів

4.1. Усі подані проєкти підлягають попередній оцінці, яка включає технічну та експертну оцінки.

4.2. Уповноваженим робочим органом є відділ комунікацій управління комунікацій, зовнішніх зв’язків та електронного урядування міської ради.

4.3. Уповноважений робочий орган:

4.3.1. Веде реєстр отриманих проєктів.

4.3.2. Здійснює технічну оцінку повноти і правильності заповнення форми проєкту.

4.3.3. У разі, якщо проєкт неповний або заповнений з помилками,  телефоном або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проєкту, з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи впродовж 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку проєкт відхиляється.

4.3.4. Передає копію заповнених бланків проєктів до відповідних виконавчих органів Чернівецької міської ради, з метою здійснення більш ретельної перевірки та надання висновку Експертній групі на предмет можливості реалізації проєкту у межах визначеної автором/авторами  орієнтовної вартості (кошторису) та термінів.

4.3.5. Виступає ініціаторами зустрічей з авторами проєктів у разі, коли більше, ніж один проєкт стосується одного об’єкта. Якщо впродовж 7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам проєктів, останні не дійдуть згоди і не опрацюють спільного проєкту або не знімуть один з проєктів, проєкти розглядатимуться в своєму початковому варіанті.

4.3.6. З метою здійснення експертної оцінки, передає відскановані форми проєктів та висновки відповідних структурних підрозділів міської ради до Експертної групи.

4.3.7. Забезпечує належне зберігання всіх поданих проєктів.

4.3.8. Відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо складу Експертної групи.

4.3.9. Здійснює комплекс заходів  з оголошення та проведення відбору проєктів, підведення та оприлюднення підсумків голосування з розміщенням відповідної інформації на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради, в засобах масової інформації тощо.

4.3.10. Вносить проєкти, подані в паперовому вигляді до електронної системи з усіма доданими додатками.

4.4. Профільні виконавчі органи Чернівецької міської ради впродовж 50 календарних днів, з дня отримання проєкту, здійснюють його аналіз на предмет можливості або неможливості реалізації проєкту. В разі недостатності викладеної в проєкті інформації для здійснення ґрунтовного аналізу проєкту представники виконавчих органів пропонують автору  проєкту уточнити інформацію впродовж 5 робочих днів. Зміни, внесені у проєкт відповідними виконавцями повинні бути письмово завірені автором проєкту і передані уповноваженому органу.

4.5. До складу Експертної групи можуть входити фахівці виконавчих органів Чернівецької міської ради (не більше 5 осіб), представники громадськості (не більше 8 осіб), депутати міської ради або їх представники (по 1 представнику від фракції та депутатської групи). За потреби, до Експертної групи можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації поданих на розгляд проєктів. Засідання Експертної групи проводяться у відкритому режимі. Члени експертної групи, в разі наявності конфлікту інтересів – заявляють про нього, відповідно до законодавства.

4.6. Експертна група впродовж 30 календарних днів , починаючи з останнього дня, визначеного для приймання проєктних пропозицій, здійснює їх експертну оцінку,  визначаючи можливість або неможливість реалізації проєкту. В разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його оцінки, по телефону або електронною поштою члени Експертної групи звертаються до автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію впродовж 5 календарних днів. У разі відмови автора надати всю необхідну інформацію, проєкт знімається з розгляду.

4.7. За необхідності, рішенням Експертної групи, термін експертної оцінки проєктів може бути продовжено, але не більше, ніж на 10 днів.

4.8. Будь-які втручання в зміст проєктів чи об’єднання декількох проєктів можливі лише за згодою їх авторів.

4.9. Якщо вартість проєкту, визначена відповідно до чинних нормативних документів, є вищою, ніж вказана автором проєкту, та перевищує встановлений граничний обсяг витрат на реалізацію проєкту, автору (авторам) пропонується зменшити обсяг витрат на реалізацію, шляхом зменшення обсягу робіт, заміни матеріалів, визначення етапності виконання робіт тощо.

4.10. За підсумками експертної оцінки щодо кожного поданого проєкту, Експертною групою заповнюється картка оцінки проєкту (додаток 2). Картка містить позитивну або негативну оцінку запропонованого проєкту. В разі негативної оцінки, а саме невідповідності технічним критеріям, зазначаються аргументовані причини відмови.

4.11. На основі результатів Експертної групи уповноважений робочий орган складає окремі списки позитивно і негативно оцінених великих і малих проєктів.

4.12. Списки великих і малих проєктів, які отримали позитивну попередню оцінку, впродовж 10 робочих днів оприлюднюються  на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради, без зазначення авторів. Автори цих проєктів повідомляються уповноваженим робочим органом про те, що їх проєкти будуть брати участь у голосуванні.

4.13. Автори проєктів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються уповноваженим робочим органом про відмову в публікації, з відповідним обґрунтуванням. Впродовж 10 днів дане рішення можна оскаржити. Обґрунтоване оскарження в письмовому вигляді подається автором проєкту Уповноваженому робочому органу. Оскарження розглядається на засіданні Експертної групи. Автор проеєкту, негативний висновок щодо якого оскаржується, має право бути присутнім на засіданні та представити свої аргументи особисто. За результатами оскарження Експертна група приймає вмотивовану рекомендацію виконавчому комітету міської ради про допуск чи недопуск проєкту до голосування. Кінцеве рішення у спірному питанні приймається виконавчим комітетом міської ради.

 

  1. Голосування та підрахунок результатів

5.1. Вибір кращих проєктів серед тих, які отримали позитивну попередню оцінку, шляхом голосування здійснюють громадяни,  які  зареєстровані та проживають на території Чернівецької міської територіальної громади та яким виповнилось 16 років, за наявності паспорта громадянина України.

5.2. Голосування за проєкти здійснюється в електронній системі за допомогою авторизації жителів громади через Bank-ID, ЄЦП, IDcard, MobileID.

5.3. Голосування триває 14 днів (з 10 по 24 жовтня). Строки голосування можуть бути змінені розпорядженням міського голови.

5.4. Кожен житель Чернівецької міської територіальної громади може проголосувати не більше ніж за 2 проєкти – один великий та один малий.

5.5. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проєкт. Підрахунок голосів здійснюється уповноваженим робочим органом.

5.6. Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, пріоритетність визначається датою реєстрації відповідної проєктної пропозиції.

5.7. Кількість переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань,  передбачених в бюджеті Чернівецької міської територіальної громади  на відповідний рік для фінансування проєктів за рахунок коштів місцевої цільової програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)».

5.8. Якщо в результаті голосування переможуть два або більше проєктів, які суперечитимуть один одному, приймається той проєкт, який отримав більшу підтримку.

5.9. Спірні питання Експертною групою передаються на розгляд виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

5.10. Підсумки голосування підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Рішенням також визначається майбутній балансоутримувач.

5.11. Інформація про проєкти-переможці публікується на вебпорталі Чернівецької міської ради в розділі «Бюджет ініціатив чернівчан».

 

  1. Реалізація проєктів та оцінка процесу впровадження Бюджету ініціатив чернівчан

6.1. Проєкти починають реалізовуватися після прийняття Чернівецькою міською радою рішення щодо бюджету Чернівецької міської територіальної громади. Проєкти, які перемогли на пілотному етапі, починають впроваджуватись з дня, наступного після засідання виконавчого комітету міської ради, на якому було затверджено списки проєктів-переможців.

6.2. Відповідальними виконавцями проєктів-переможців визначаються головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади – виконавчі органи міської ради, а виконавцями – розпорядники чи одержувачі коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади.

6.3. Автор проєкту має право знайомитися з ходом реалізації проєкту, здійснювати громадський контроль за ходом робіт та досягненням очікуваних результатів.

6.4. Інформація про хід реалізації проєктів-переможців розміщується на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради, в розділі «Бюджет ініціатив  чернівчан».

6.5. Процес реалізації проєктів за рахунок коштів місцевої бюджетної програми «Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі)» підлягає постійному моніторингу, громадському контролю за ходом робіт.

6.6. Головні розпорядники коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади забезпечують взаємодію та координацію дій з авторами проєктів-переможців у процесі реалізації проєктів.

6.7. Головний розпорядник бюджетних коштів бюджету Чернівецької міської територіальної громади погоджує технічне завдання для виготовлення проєктно-кошторисної документації у автора проєкту. Усі корегування погоджуються автором проєкту шляхом візування документа або в інший прийнятний спосіб впродовж 7 календарних днів. У разі відсутності заперечень з боку автора проєкту – технічне завдання для виготовлення проєктно-кошторисної документації вважається погодженим. У разі наявності заперечень, впродовж 5 робочих днів, з автором погоджуються зміни в технічному завданні.

 

  1. Звітування та оцінка результатів реалізації проєктів

7.1. Головні розпорядники бюджетних коштів готують звіти:

7.1.1. оперативний щомісячний звіт – до 10 числа місяця, наступного за звітним місяцем;

7.1.2. річний звіт за підсумками року – до 31 січня року, наступного за звітним;

7.1.3. звіт про завершення реалізації  проєкту бюджету участі – не пізніше 10 календарних днів після підписання акту виконаних робіт.

7.2. Звіт включає в себе:

7.2.1. загальний опис результатів проєкту;

7.2.2. заходи, які не вдалося реалізувати або було реалізовано іншим чином;

7.2.3. опис робіт та послуг, які було проведено та надано;

7.2.4. фактичний термін реалізації;

7.2.5. фактичний бюджет (кошторис);

7.2.6. фотозвіт результату.

7.3. Річний звіт розглядається на засіданні Експертної групи, з обов’язковим запрошенням авторів проєктів.

7.4. Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проєкту оприлюднюються в електронній системі та на офіційному вебпорталі Чернівецької міської ради.


Comments are closed.